"Het leven wordt voorwaarts geleefd,
maar achterwaarts begrepen."

Søren Kierkegaard

Werkvormen

Afhankelijk van de soort vraagstelling, maakt Maria De Goeij gebruik van verschillende werkvormen. Hieronder vind je in het kort uitleg van deze werkvormen.

Beeldende vormgeving
Met materialen als krijt, potlood, verf, klei kun je uitdrukking geven aan wat er in je leeft. In het beeldend werken geef je bewust vorm aan een situatie of ervaring, maar ook het onbewuste wordt zichtbaar. Deze verbinding tussen het bewuste en onbewuste geeft verrassende inzichten.

Biografisch werken
Bij het biografisch werken is het kunnen vertellen of opschrijven van het eigen verhaal van essentiële betekenis. Door ervaringen op een specifieke manier in het bewustzijn te brengen en op waarde te schatten, wordt een zinvol verband in de eigen levensloop zichtbaar.

Dialoog
Dialoog plaatst problemen en mensen naast elkaar, in plaats van tegenover elkaar. Het legt daarmee de basis voor communicatie en wederzijds vertrouwen en het enthousiasme voor het aanpakken van praktische en strategische onderwerpen. Deelnemers ervaren de verantwoordelijkheid voor zichzelf, de ander en de besproken problematiek. Hierdoor voelen zij een grote wederzijdse verbondenheid.

Enneagram
Het enneagram beschrijft negen basiskarakters, één daarvan is ons dominante type. Het enneagram geeft je onder andere meer inzicht in je patroon van doen, denken en voelen. Je leert ook je relatie met anderen beter kennen. De beste manier om jouw type te leren kennen is via een type-interview.

Focussen
Focussen is een lichaamsgericht proces van de eigen gewaarwording en van innerlijke groei. Het begint met een ervaring die iedereen kent: iets voelen in je lijf wat te maken heeft met wat er in je leven speelt. Als je gespannen bent bijvoorbeeld, dan helpt focussen je te luisteren naar wat dat gevoel je wil vertellen.

NLP
NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) geeft inzicht in hoe communicatie werkt en hoe je effectiever kunt communiceren. NLP geeft je bijvoorbeeld gereedschappen om te veranderen en geeft je mogelijkheden om anders te kijken naar jezelf, naar anderen en naar gebeurtenissen. Het helpt je om je leven bewuster vorm te geven en het helpt je om je doelen gemakkelijker te bereiken. NLP werkt van taal tot herkaderen en van ankeren tot strategieën.

Transactionele analyse
Transactionele analyse maakt je bewust van de egoposities die je in je dagelijks leven aanneemt: ouder, volwassene en kind. Het geeft inzicht in de manier waarop je communiceert.