"Het leven wordt voorwaarts geleefd,
maar achterwaarts begrepen."

Søren Kierkegaard

Supervisie

Wat is supervisie?
Supervisie is een vorm van reflecteren op je eigen werkervaringen. Het geeft inzicht in de eigen werkstijl in relatie tot het persoonlijk functioneren. Je bespreekt persoonlijke vraagstukken die betrekking hebben op je werk. Voorbeelden van vraagstukken zijn:
– Hoe verhoud ik me tot mijn vak?
– Hoe verhoud ik me tot mijn organisatie?
– Hoe ga ik om met klantsituaties?
– Hoe bewaak ik mijn grenzen?

Via reflectie en aan de hand van geformuleerde leervragen ontstaat inzicht in je eigen gedrag en handelen.

Samen met de supervisor verken en herken je vaste patronen en ga je op zoek naar dieperliggende motieven en overtuigingen die je gedrag sturen. De supervisor luistert naar je verhaal en naar wat er niet wordt verteld. Zij helpt je om denken, voelen, willen te integreren en in verbinding te brengen met professioneel handelen.

Wat is het doel van supervisie?
Het doel is het bereiken van grotere betrokkenheid bij het werk, beter functioneren, meer werktevredenheid en werkplezier. Bij supervisie ligt het accent op het leren leren.

Voor wie?
Supervisie richt zich vooral op docenten, managers, artsen, verpleegkundigen, gezondheidsmedewerkers en maatschappelijk werkers. Supervisie is geschikt voor zowel de beginnende beroepsuitoefenaar als voor de meer ervaren professional.

lvsc

Maria De Goeij is een LVSC-geregistreerde supervisor. Voor informatie over de gedragscode LVSC klikt u hier.