"Het leven wordt voorwaarts geleefd,
maar achterwaarts begrepen."

Søren Kierkegaard

Stromenderwijs

Onze levensloop is als de waterstroom, die vanuit een bron hoog in de bergen ontspringt. Vol bruisende levenslust zoekt zij haar weg, vermengt zich met andere stromen tot rivieren, buigt af, splitst zich, kolkt en kabbelt en stroomt uit in zee. Het beeld van oneindigheid, van oneindige mogelijkheden.

Soms kom je terecht in stilstaand water, waar de energie uit is. Of in een kolkende stroom, waar elk overzicht ontbreekt.

Dan is het goed om de oever op te zoeken, te reflecteren, even stil te staan en om je heen te kijken. Wat is er allemaal gebeurd onderweg en welke betekenis heb je daar aan gegeven? Waar ben je nu en hoe is dat voor je? Hoe wil je verder gaan?

Rustig terug- en vooruitblikkend aan de oever van jouw waterstroom, met alle zintuigen op scherp, word je je bewust van wat er werkelijk speelt. Je krijgt vernieuwde inzichten in jouw eigenheid. Dat unieke zelf van wensen, verlangens en verwachtingen, van kwaliteiten, vaardigheden en mogelijkheden, waarmee je voor jezelf een nieuwe horizon kunt creeren. Deze ervaring maakt je energiek, want je voelt hoe je dichter bij de plek komt waar je optimaal tot je recht kunt komen.

Je verlaat de oever en je duikt zelfbewust en vol energie je eigen stroom in.