"Het leven wordt voorwaarts geleefd,
maar achterwaarts begrepen."

Søren Kierkegaard

Welkom

Kom in contact met je talent en voel je inspiratie!

Mijn naam is Maria De Goeij

Ik begeleid je in het ont-dekken en ont-wikkelen van de bron van kracht, die in ieder van ons wacht om te kunnen gaan stromen.

Je persoonlijke werk- en levensgeschiedenis vertelt wellicht waar de stroom stagneert en waar belemmeringen gezien en erkend kunnen worden en biedt tegelijkertijd unieke aanknopingspunten op je weg naar vernieuwing en vernieuwde betekenisgeving. Vanuit een positieve focus op kracht geef je vorm en inhoud aan je werk en aan je leven.

Ik coach en begeleid zowel individueel als in organisatieverband. De aard van de vraagstelling geeft richting aan de keuze voor de verschillende werkvormen, waar ik, in overleg, gebruik van maak.