"Het leven wordt voorwaarts geleefd,
maar achterwaarts begrepen."

Søren Kierkegaard

Verlieservaringen

Verlieservaringen

Het thema verlies komt in mijn werk met regelmaat naar voren. Verlies kent meerdere verschijningsvormen. Verlies van een dierbare aan de dood brengt je onvermijdelijk en algemeen aanvaard in een periode van rouw.                         Andere ingrijpende levensgebeurtenissen, al dan niet zelf gekozen, vragen niet minder dringend om een aanpassing van je leven aan de nieuwe situatie. Denk aan het verbreken van een relatie, verlies van gezondheid, van werk, van vaderland.

Je kunt in een crisis terechtkomen omdat zekerheden, tot dan toe als vanzelfsprekend ervaren, wegvallen. Een dergelijke situatie kan veel vragen oproepen en je levenslust kan tijdelijk verdwenen zijn. Vaak zetten we ons schrap door onze persoonlijke overlevingsstrategie in te zetten, onze unieke manier van omgaan met tegenslag. We overleven. Hoe doeltreffend dit in eerste instantie ook kan zijn, op langere termijn kan blijken dat onze energie gestagneerd is. Dit kan zich uiten in lichamelijke klachten, emotionele verwarring, sociale problemen of praktische zaken die niet meer lekker lopen.

Dan is het goed om begeleid aandacht te schenken aan de impact die het verlies op je heeft. Door je te uiten en uitgesproken erkenning te krijgen, kun je het verlies een waardige plek geven. Ondanks de zwaarte van het verlies kan je veerkracht opnieuw tot leven komen.

De energie kan weer gaan stromen. Je overleeft niet meer, je leeft!