"Het leven wordt voorwaarts geleefd,
maar achterwaarts begrepen."

Søren Kierkegaard

Intervisie

Wat is intervisie?
Intervisie is een gestructureerde vorm van deskundigheidsbevordering, meestal binnen organisaties en onder begeleiding van een intervisor. De deelnemers helpen elkaar (in groepen van 4 tot 8 personen) een nieuw perspectief te krijgen op ingebrachte werkproblemen. Dit gebeurt niet door het aandragen van oplossingen, maar door het stellen van vragen. Dat leidt tot nieuwe en verrassende inzichten. Aspecten als houding, visie en cultuur, samenwerking, strategie, normen en waarden staan centraal. Deze aspecten worden besproken via een vaste structuur, aan de hand van een casus.

Wat is het doel van intervisie?
Het doel van intervisie is dat de deelnemers een autonome, zelfstandige groep worden. Zij leren werkproblemen te hanteren en bevorderen de kwaliteit van het werk. Tijdens de intervisie maken zij zich de methodiek en verschillende werkvormen eigen.

Voor wie?
Intervisie is bedoeld voor mensen die onder begeleiding meer inhoudelijk en vooral methodisch met elkaar over het werk willen praten. Met andere woorden, van en met elkaar leren door kennis en ervaring uit te wisselen, verschillende facetten van het werkprobleem te belichten en daarop acties te ondernemen.